Trùng Sinh

Tên khác:

Thể loại: Action , Adventure , Chuyển Sinh , Truyện Màu

Nguồn:

Nội Dung Truyện Tranh Trùng Sinh:

Vương Hoán- lính đánh thuê hàng đầu đã chết trong một lần thi hành nhiệm vụ, sau khi tỉnh lại, anh phát hiện mình đã đến một thế giới kỳ lạ...
Close