Tru Tiên

Tên khác:

Tác giả: Tiêu Đỉnh

Thể loại: Romance, Action

Nguồn: finish

Nội Dung Truyện Tranh Tru Tiên:

Thế gian ngày nay, chính đạo đang mạnh, tà ma tránh lui. Vùng đất trung nguyên sơn linh thủy tú, nhân khí cường thịnh, sản vật phong phú, là nơi chiếm cứ bền vững của các chính phái, trong đó đặc biệt có ba phái lớn đứng đầu, là Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc.    
Close