Thông Linh Phi

Tên khác:

Thể loại: Manhua, Shoujo, Romance, Comedy

Nguồn: finish

Nội Dung Truyện Tranh Thông Linh Phi:

Sư phụ nói vận mệnh không phải do trời định, vận mệnh là do tự mình nỗ lực mà thay đổi. Cho nên ta không tin vận mệnh là do trời định ~ Ta chỉ tin vào bản thân, ta là người mà không ai có thể kiểm soát. Chuyện cô ấy và (các) vương gia =))

Danh sách chương

Close