The Swordsman Called The Countless Swords Sorcerer

Tên khác:

Tác giả: Takamitsu Akira

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manga , Romance

Nguồn:

Nội Dung Truyện Tranh The Swordsman Called The Countless Swords Sorcerer:

Câu truyện kể về chàng kiếm sĩ may mắn lượm được 2 bé loli khi đang làm nhiệm vụ. . . Muốn biết diễn biến như thế nào, đợi hồi sau sẽ rõ :v
Close