Ta Nhặt Được Thuộc Tính Tại Tu Chân Giới

Tên khác:

Thể loại: Comic, Gender Bender, Harem, Historical, Martial Arts, Romance, School Life, Shounen, Slice of life, Tragedy, Truyện Tàu (Manhua)

Nguồn:

Nội Dung Truyện Tranh Ta Nhặt Được Thuộc Tính Tại Tu Chân Giới:

Trò chơi gan đế phong hạ xuyên qua đến mạt pháp thời đại tu chân thế giới, bằng vào thuộc tính dị năng cùng trong trò chơi bồi dưỡng ra tới chiến lược thủ đoạn một đường đánh bạo địch nhân, đạt được địch nhân thuộc tính cập kỹ năng, xoay chuyển càn khôn! Còn có các lộ thú nương mỹ thiếu nữ…… Toàn bộ muốn hướng trong chén tới! Địch nhân đắc ý: “Ta cái thế thần công thiên hạ vô địch!” Phong hạ một quyền đem này đánh bạo! Ở địch nhân trước mặt bóp nát thuộc tính quang đoàn: “Đa tạ, hiện tại nó là ta cái thế thần công!”

 

Close