Soukyuu no Ariadne

Tên khác:

Tác giả: Yagi Norihiro

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Drama , Fantasy , Mecha , Mystery , Romance , Shounen

Nguồn:

Nội Dung Truyện Tranh Soukyuu no Ariadne:

Bộ Truyện mới đồng tác giả với Claymore Main bá ngay từ đầu
Close