Phụng Tử Thành Hôn : Tiên Thê Không Được Trốn

Tên khác:

Tác giả: Góc nhỏ của Mamoru

Thể loại: Adult , Drama , Manhua , Ngôn Tình , Romance

Nguồn:

Nội Dung Truyện Tranh Phụng Tử Thành Hôn : Tiên Thê Không Được Trốn:

TRUYỆN ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI GÓC NHỎ CỦA MAMORU=======================================Nội dung: Bị người nhà khinh thường, bị làm khó dễ khắp mọi nơi, sau khi về nước lại bị tính kế hãm hại, trong tất cả những vận hạn, thì cô gặp đc một vị thần ở thành phố A, kể từ đó không còn bị ức hiếp nữa, nhưng lại bị cuốn vào 1 âm mưu thâm sâu...=======================================Trans: YINGSHUEdit: Chloe
Close