Luyến Ái Bạo Quân

Tên khác: Luyến ái bạo quân

Thể loại: Action , Comic , Romance

Nguồn:

Nội Dung Truyện Tranh Luyến Ái Bạo Quân:

Từ lần đầu gặp mặt không thuận mắt, đến khi từ từ thu hút nhau, hai người họ dần dần càng đi càng gần...
Close