Cửu Đỉnh Ký

Tên khác:

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu, Nga Cat Tay Hong Thi

Thể loại: Manhwa, Supernatural Shounen, Fantasy, Action, Adventure, Fantasy, Manhua, Supernatural

Nguồn: finish

Nội Dung Truyện Tranh Cửu Đỉnh Ký:

Cửu Đỉnh Ký là bộ truyện thứ 5 của Ngã Cật Tây Hồng Thị. Bốn bộ truyện trước do tác giả viết có ba bộ vốn là Tu chân tiên hiệp loại và Tây phương ma huyễn loại. Bộ truyện thứ năm này chính là Đông phương huyền ảo loại.
“Cửu Đỉnh Ký” được Ngã Cật Tây Hồng Thị suy nghĩ rất lâu và cũng là bộ truyện được Phiên Gia chờ đợi cao nhất. Tin rằng “Cửu Đỉnh Ký” sẽ không khiến cho mọi người phải thất vọng

Close