Thể loại Webtoon

Giao Ước Tử Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Action , Manhwa , School Life , Truyện Màu , Webtoon

Ngày cập nhật: 10/08/2020

Chap mới: Chap 8

Cậu Bé Của Thần Chết

Tác giả: Đang Cập Nhật

Thể loại: Action, Fantasy, Psychological, Manhwa, Webtoon,

Ngày cập nhật: 10/08/2020

Chap mới: Chap 8

Toàn trí độc giả

Tác giả: Manhwa TV

Thể loại: Action , Fantasy , Manhwa , Truyện Màu , Webtoon

Ngày cập nhật: 10/08/2020

Chap mới: Chap 16

Kang Gito

Tác giả: Đang Cập Nhật

Thể loại: Action, Mature, Manhwa, Webtoon, Truyện Màu

Ngày cập nhật: 10/08/2020

Chap mới: Chap 7

Wechat Siêu Cấp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Adventure , Manhua , Supernatural , Truyện Màu , Webtoon

Ngày cập nhật: 10/08/2020

Chap mới: Chap 154

Hard Core Leveling Warrior ss2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Fantasy , Manhwa ,

Ngày cập nhật: 10/08/2020

Chap mới: Chap 46

Bá Chủ Học Đường SS3

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Action , Manhwa , School Life , Truyện Màu , Webtoon

Ngày cập nhật: 10/08/2020

Chap mới: Chap 10

Lawless Zone

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Action , Comedy , Manhwa , Romance , School Life ,

Ngày cập nhật: 10/08/2020

Chap mới: Chap 18

Đại Tượng Vô Hình

Tác giả: Phan Kỳ Động Mạn

Thể loại: Action , Adventure , Drama , Fantasy , Horror ,

Ngày cập nhật: 10/08/2020

Chap mới: Chap 75

Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế

Tác giả: Manhwa TV

Thể loại: Action , Chuyển Sinh , Manhwa , Supernatural , Truyện Màu ,

Ngày cập nhật: 10/08/2020

Chap mới: Chap 29

Tiên Đế Qui Lai

Tác giả: Chưởng Duyệt

Thể loại: Manhua , Mystery , Truyện Màu , Webtoon,

Ngày cập nhật: 10/08/2020

Chap mới: Chap 121

Sweet Home

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Adult , Drama , Fantasy , Horror , Manhwa , Truyện tranh 18+

Ngày cập nhật: 09/08/2020

Chap mới: Chap 133

Nghịch Lân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Adventure , Comedy , Fantasy , Manhua , Martial Arts ,

Ngày cập nhật: 09/08/2020

Chap mới: Chap 94

Làm Vợ Anh, Em Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Comedy , Romance , Shoujo , Truyện Màu , Webtoon

Ngày cập nhật: 09/08/2020

Chap mới: Chap 20

Peerless Dad

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Action , Comedy , Drama , Fantasy , Martial Arts ,

Ngày cập nhật: 09/08/2020

Chap mới: Chap 127

It's Mine

Tác giả: Lux (럭스)

Thể loại: Hành động, Học đường, Seinen, Truyện Hàn (Manhwa), Webtoon

Ngày cập nhật: 09/08/2020

Chap mới: Chap 8

Tai Tiếng Thị Phi

Tác giả: Đang Cập Nhật

Thể loại: Drama, Romance, Manhwa, Webtoon, Truyện Màu

Ngày cập nhật: 09/08/2020

Chap mới: Chap 4

The Gamer

Tác giả: Sang-Ah

Thể loại: Webtoon, Supernatural, Shounen, School Life, Fantasy,

Ngày cập nhật: 09/08/2020

Chap mới: Chap 338

Ông Chú Vệ Sĩ

Tác giả: Đang Cập Nhật

Thể loại: Comedy, Slice Of Life, Manhwa, Ecchi, Webtoon,

Ngày cập nhật: 08/08/2020

Chap mới: Chap 7

Mạng xã hội

Close