Thể loại Truyện Màu

Lui Lui Lui Lui Ra!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Cổ Đại , Comedy , Manhua , Truyện Màu,

Ngày cập nhật: 29/07/2021

Chap mới: Chap 33

Tô Tịch Kỳ Quái 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Comedy , Manhua , Mystery , Ngôn Tình , Truyện Màu

Ngày cập nhật: 29/07/2021

Chap mới: Chap 8

Kiều Phu Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Cổ Đại , Manhua , Ngôn Tình , Romance , Truyện Màu

Ngày cập nhật: 29/07/2021

Chap mới: Chap 14.2

Vạn Cổ Thần Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Action , Adventure , Manhua , Mystery , Truyện Màu ,

Ngày cập nhật: 29/07/2021

Chap mới: Chap 265

Cao Năng Lai Tập

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Action , Manhua , Mystery , Truyện Màu,

Ngày cập nhật: 29/07/2021

Chap mới: Chap 115

Tà Du Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Adventure , Manhua , Mystery , Truyện Màu,

Ngày cập nhật: 29/07/2021

Chap mới: Chap 117

Ta Là Chiến Thần Vô Song

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Action , Manhua , Truyện Màu,

Ngày cập nhật: 29/07/2021

Chap mới: Chap 130

Yêu Đạo Chí Tôn Yêu Hoàng Trở Về

Tác giả: Băng Thần

Thể loại: Adventure, Manhua, Martial Arts, Truyện Màu,

Ngày cập nhật: 29/07/2021

Chap mới: Chap 96

Ma vương thất nghiệp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Adventure , Comedy , Fantasy , Manhua , Truyện Màu

Ngày cập nhật: 29/07/2021

Chap mới: Chap 196

Kiếm Vũ

Tác giả: Đang Cập Nhật

Thể loại: Action, Manhua, Mystery, Xuyên Không, Chuyển Sinh,

Ngày cập nhật: 29/07/2021

Chap mới: Chap 211

Một mình dạo quanh hầm ngục

Tác giả: Manhwa TV

Thể loại: Action , Fantasy , Supernatural , Truyện Màu,

Ngày cập nhật: 29/07/2021

Chap mới: Chap 65

Trong Nhà Có 2 Bạn Gái Song Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Manhua , Truyện Màu,

Ngày cập nhật: 29/07/2021

Chap mới: Chap 122

Thiều Quang Mạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Chuyển Sinh , Cổ Đại , Ngôn Tình , Truyện Màu,

Ngày cập nhật: 29/07/2021

Chap mới: Chap 97

Tôi Luyện Thành Thần

Tác giả: Đang Cập Nhật

Thể loại: Action, Fantasy, Manhua, Xuyên Không, Truyện Màu

Ngày cập nhật: 29/07/2021

Chap mới: Chap 17

Mạng xã hội

Close