Thể loại Supernatural

Huyết Ma Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Action, Fantasy, Supernatural,

Ngày cập nhật: 06/03/2021

Chap mới: Chap 724

Dị Thế Tà Quân

Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ

Thể loại: Adventure , Manhua , Mystery , Supernatural , Truyện Màu ,

Ngày cập nhật: 05/03/2021

Chap mới: Chap 161

Nghịch Thiên Chí Tôn

Tác giả: Đang Cập Nhật

Thể loại: Adventure, Supernatural, Chuyển Sinh, Truyện Màu, Huyền Huyễn

Ngày cập nhật: 05/03/2021

Chap mới: Chap 50

Ta Là Đại Thần Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Action , Cổ Đại , Fantasy , Harem , Manhua ,

Ngày cập nhật: 05/03/2021

Chap mới: Chap 375

Đại Vương Tha Mạng

Tác giả: Duyệt Động văn hóa

Thể loại: Comedy , Manhua , Supernatural , Truyện Màu,

Ngày cập nhật: 05/03/2021

Chap mới: Chap 199

Tối Cường Thăng Cấp

Tác giả: Thủ Duyệt

Thể loại: Comedy , Manhua , Mystery , Supernatural , Truyện Màu ,

Ngày cập nhật: 05/03/2021

Chap mới: Chap 200

Yêu Giả Vi Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Adventure , Mystery , Manhua , Supernatural,

Ngày cập nhật: 05/03/2021

Chap mới: Chap 202

Jujutsu Kaisen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Action , Fantasy , Shounen , Supernatural,

Ngày cập nhật: 05/03/2021

Chap mới: Chap 136

Hộ Hoa Cao Thủ Tại Vườn Trường

Tác giả: Đang Cập Nhật

Thể loại: Supernatural, Manhua, School Life, Truyện Màu,

Ngày cập nhật: 05/03/2021

Chap mới: Chap 218

Nanyak

Tác giả: Park Jin Hwan , Jeon Geuk Jin

Thể loại: Action , Comedy , Ecchi , Horror , Supernatural Truyện tranh 18+

Ngày cập nhật: 05/03/2021

Chap mới: Chap 86

Sơn Hải Nghịch Chiến

Tác giả: Khưu Phúc Long

Thể loại: Action, Adventure, Fantasy, Manhua, Supernatural

Ngày cập nhật: 05/03/2021

Chap mới: Chap 223

Ta Là Tà Đế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Manhua , Supernatural , Truyện Màu , Xuyên Không,

Ngày cập nhật: 05/03/2021

Chap mới: Chap 133.2

Hỗn Độn Đan Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Action, Fantasy, Supernatural, Truyện Tàu (Manhua),

Ngày cập nhật: 05/03/2021

Chap mới: Chap 149

Nghịch Thiên Tà Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Action , Adventure , Mystery , Manhua , Shounen ,

Ngày cập nhật: 05/03/2021

Chap mới: Chap 310

Usemono Yado

Tác giả: Hozumi

Thể loại: Supernatural , Romance , Psychological , Mystery , Josei ,

Ngày cập nhật: 05/03/2021

Chap mới: Chap 18

Hiệp Sĩ Giấy A

Tác giả: Châu Hiển Tông

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts ,

Ngày cập nhật: 04/03/2021

Chap mới: Chap 21.1

Mạng xã hội

Close