Thể loại Comic

Black Powder Red Earth

Tác giả: Jon Chang

Thể loại: Action , Adult , Comic , Mature , Truyện Màu

Ngày cập nhật: 26/09/2021

Chap mới: Chap 3

Tinh Lộ Phù Thủy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Anime , Comedy , Comic , Drama , Fantasy ,

Ngày cập nhật: 26/09/2021

Chap mới: Chap 14

Ta Nhặt Được Thuộc Tính Tại Tu Chân Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Comic, Gender Bender, Harem, Historical, Martial Arts,

Ngày cập nhật: 25/09/2021

Chap mới: Chap 177

Vượt qua giới hạn

Tác giả: Manhwa TV

Thể loại: Action , Comic , Fantasy , Manhwa , Supernatural ,

Ngày cập nhật: 25/09/2021

Chap mới: Chap 98

Return Survival

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Action , Adventure , Chuyển Sinh , Comic , Horror ,

Ngày cập nhật: 25/09/2021

Chap mới: Chap 82

GOD OF WAR - THẦN CHIẾN TRANH

Tác giả: Đang Cập Nhật...

Thể loại: Comic, Drama, Action,

Ngày cập nhật: 24/09/2021

Chap mới: Chap 76

Tây Du Ký ngoại truyện

Tác giả: DENGANG

Thể loại: Comic, Manhua, Martial Arts, Magic, Horror,

Ngày cập nhật: 22/09/2021

Chap mới: Chap 178

Đăng nhập Murim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Comic , Fantasy ,

Ngày cập nhật: 20/09/2021

Chap mới: Chap 85

Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Comedy , Comic , Drama , Manhua , Romance ,

Ngày cập nhật: 17/09/2021

Chap mới: Chap 122

Thám Tử Của Muiella

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Comic , Manhwa , Ngôn Tình , Romance , Shoujo ,

Ngày cập nhật: 16/09/2021

Chap mới: Chap 163.5

Unfamiliar

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Adventure , Comedy , Comic , Slice of Life , Fantasy

Ngày cập nhật: 08/09/2021

Chap mới: Chap 4

Helltaker

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Comedy , Comic , Harem , Slice of Life , Truyện Màu ,

Ngày cập nhật: 07/09/2021

Chap mới: Chap 22

Mạng xã hội

Close