Thể loại Adventure

GTO: Paradise Lost

Tác giả: Tohru Fujisawa

Thể loại: School Life, Ecchi, Comedy, Adventure, Truyện tranh 18+

Ngày cập nhật: 27/09/2020

Chap mới: Chap 115

Ta Là Vua Pháp Sư

Tác giả: Kim Song Jee

Thể loại: Action , Adventure , Anime , Truyện Màu,

Ngày cập nhật: 27/09/2020

Chap mới: Chap 109

Vạn Cổ Thần Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Action , Adventure , Manhua , Mystery , Truyện Màu ,

Ngày cập nhật: 27/09/2020

Chap mới: Chap 176

Naruto full color

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Action , Adventure,

Ngày cập nhật: 27/09/2020

Chap mới: Chap 169

Tomb Raider King

Tác giả: N/a

Thể loại: Isekai/Dị giới, Manhwa, Adventure,

Ngày cập nhật: 27/09/2020

Chap mới: Chap 150

Only Sense Online

Tác giả: Aloha Zachou, Hani Kuraun

Thể loại: Manga, Gender bender, Fantasy, Adventure, Action

Ngày cập nhật: 27/09/2020

Chap mới: Chap 29

Tôi Không Phải Quỷ Vương

Tác giả: Đang Cập Nhật

Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Fantasy, Manhua

Ngày cập nhật: 27/09/2020

Chap mới: Chap 26

Khu Vực 404

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Action , Adventure , Manhua , Truyện Màu,

Ngày cập nhật: 27/09/2020

Chap mới: Chap 4

Địa Ngục Thần Y

Tác giả: Cửu Sắc Lộc

Thể loại: Manhua, Mystery, Horror, Adventure,

Ngày cập nhật: 27/09/2020

Chap mới: Chap 165

Tôn Thượng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Action , Adventure , Chuyển Sinh , Manhua , Mystery ,

Ngày cập nhật: 27/09/2020

Chap mới: Chap 138

Thế Giới Chết Chóc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Action , Adventure , Manhua , Truyện Màu,

Ngày cập nhật: 27/09/2020

Chap mới: Chap 25

Cửu Hoang Đọa Huyền Sư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Mystery , Manhua ,

Ngày cập nhật: 27/09/2020

Chap mới: Chap 126

My Death Flags Show No Sign of Ending.

Tác giả: Izumi

Thể loại: Action , Adventure , Chuyển Sinh , Drama , Fantasy ,

Ngày cập nhật: 27/09/2020

Chap mới: Chap 4

Đại Chiến Muỗi Biến Dị

Tác giả: Đang Cập Nhật

Thể loại: Action, Adventure, Horror, Manhwa, Webtoon,

Ngày cập nhật: 27/09/2020

Chap mới: Chap 23

GOFUN GO NO SEKAI

Tác giả: Đang Cập Nhật...

Thể loại: Seinen, Mystery, Horror, Adventure, Action

Ngày cập nhật: 27/09/2020

Chap mới: Chap 15

Mạng xã hội

Close